Strona główna Biznes Rodzaje opłat we franczyzie

Rodzaje opłat we franczyzie

145
PODZIEL SIĘ

Franczyza to tańsza alternatywa dla własnego, indywidualnego biznesu. Czy na pewno? Jaki koszty musi ponieść franczyzobiorca? Do jakie rodzaju opłat jest zobowiązany?

W ostatnim czasie system franczyzowy stał się bardzo popularny, szczególnie w Polsce, gdzie pojawił się on stosunkowo niedawno. Tego rodzaju model biznesowy stanowi dobre rozwiązanie dla osób, którym brakuje pomysłu na otwarcie własnej firmy. Przedsiębiorstwo, które zdecydowało się na poszerzenie swojej sieci podejmuje współpracę z niezależnym podmiotem, czyli franczyzobiorcą. Kwestie dotyczące współpracy zawarte są w umowie licencyjnej.

Franczyzobiorca, który zdecyduje się na współpracę z danym przedsiębiorstwem zobowiązany jest do przestrzegania zasad zawartych w umowie oraz poniesienia opłat związanych z poszczególnymi kosztami. Informacje dotyczące kosztów ustalane są wcześniej przez franczyzodawcę. Biorca licencji ponosi na rzecz franczyzodawcy dwa główne rodzaje opłat: wstępną opłatę franczyzową oraz bieżącą opłatę franczyzową. Niekiedy może również istnieć wpłata na tzw. wspólny fundusz marketingowy. Każda z nich ma na celu wspomóc prowadzenie danego przedsięwzięcia.

Co umożliwia wstępna opłata franczyzowa?

Wstępna opłata franczyzowa, która ponoszona jest przez franczyzobiorcę daje prawo do korzystania ze znaku towarowego (marki) oraz know-how, czyli sprawdzonej koncepcji. Zakłada się, że tego rodzaju opłata ma na celu pokryć koszty związane ze stworzeniem oraz sprzedażą pakietu franczyzowego. Często jednak bywa tak, że opłata ta okazuje się niewystarczająca, by całkowicie pokryć tego rodzaju koszty.

Wysokość opłaty wstępnej uzależniona może być od wielu różnych czynników. Przede wszystkim zależy to od wartości znaku towarowego oraz know-how, które oferuje franczyzodawca. Zdecydowanie droższa będzie współpraca z uznanymi markami, które osiągnęły już sukces na rynku. Kolejnym istotnym czynnikiem decydującym o wysokości opłaty wstępnej jest atrakcyjność prowadzenia działalności, którą oferuje franczyzodawca. Poza tym może na to wpłynąć również okres obowiązywania umowy, a także wysokość wstępnych opłat franczyzowych pobieranych przez konkurencyjne sieci.

Franczyza w Polsce – zobacz informacje, bazę sieci franczyzowych, raporty i wiele innych materiałów – sprawdź!

Co umożliwia bieżąca opłata franczyzowa?

Bieżąca opłata franczyzowa związana jest z korzystaniem z marki, know-how oraz wsparciem udzielanym przez franczyzodawcę w trakcie trwania umowy. Są to stałe koszty, które zazwyczaj ustalone są na podstawie procentu od wartości sprzedaży towarów lub usług przez franczyzobiorcę. Opłata bieżąca pozwala franczyzodawcy wspierać ciągły rozwój danego systemu oraz pozwala na odpieranie konkurencji. Wysokość opłaty bieżącej w dużej mierze uzależniona jest od zakresu i częstotliwości usług na rzecz franczyzobiorcy.

Czym jest wpłata na wspólny fundusz marketingowy?

Jest to opłata związana wyłącznie z działaniami promocyjno-reklamowymi. Rozpoznawalność marki to jedna z najistotniejszych kwestii dla franczyzobiorcy. A jest to możliwe tylko dzięki odpowiednim działaniom marketingowym. Wysokość tego rodzaju wpłaty jest uzależniona od indywidualnych ustaleń pomiędzy franczyzodawcą a franczyzobiorcą.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here