Strona główna Biznes Proces ubiegania się o dotacje z Unii Europejskiej

Proces ubiegania się o dotacje z Unii Europejskiej

43
PODZIEL SIĘ

Powszechnie wiadomo, że dotacje UE umożliwiają przedsiębiorstwom dokonywanie dużych inwestycji, które w przeciwnym razie nie zostałyby zrealizowane. Mogą być one także przeznaczane na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

W ostatnich latach Polska otrzymała oszałamiającą kwotę w różnych programach operacyjnych. Pieniądze stały się szeroko dostępne dla władz lokalnych, gmin, instytucji, jak również dla przedsiębiorców. Każdy, kto spełnił wymagania określone przez Unię Europejską i miał dobry biznesplan, mógł otrzymać dotację.

Jak otrzymać dotację z UE?

Otrzymanie dotacji UE wymaga czasu i zaangażowania wnioskodawcy. Nie można oczekiwać, że dotacja będzie możliwa do otrzymania bez niczego. Należy najpierw opracować określony projekt w taki sposób, aby przyciągnąć uwagę tych, którzy oceniają projekty UE ubiegające się o dotację. Może to być czasochłonne i nie zawsze przynieście oczekiwane przez nas rezultaty.

Znaczenie dobrego pomysłu

Bez dobrego biznesplanu nie można oczekiwać pomocy ze strony Unii Europejskiej. Koncepcja ta jest najważniejszym elementem, który prowadzi do uzyskania dotacji. Przed złożeniem wniosku o dotację przyszły beneficjent jednego z programów UE musi zastanowić się, co chciałby zrobić dla swojej działalności gospodarczej/przedsiębiorstwa lub jaki rodzaj działalności gospodarczej chciałby założyć. Dobrze przemyślany pomysł, znalezienie optymalnego uzasadnienia dla jego realizacji jest kluczowym krokiem w kierunku uzyskania dotacji.

W opisie projektu wnioskodawca powinien wskazać, dlaczego potrzebuje określonych funduszy i w jaki sposób zamierza je wykorzystać. Należy go jeszcze dosyć dokładnie przeanalizować, czy ma szansę na sukces. W tym celu można przeprowadzić analizę, która pokaże, jakie możliwości i zagrożenia istnieją na danym rynku.

Wypór właściwego programu i przygotowanie wymaganej dokumentacji

Jeśli wiemy już, jaki jest cel ubiegania się o daną dotację, drugim krokiem aplikacji jest wybór odpowiedniego programu operacyjnego. Składając wniosek o dotację z Unii Europejskiej, składamy go, wraz z niezbędnymi dokumentami i załącznikami, do danej instytucji europejskiej, wraz z wnioskiem o dotację. Załącznik zawiera opis projektu, a także studium wykonalności i plan rozwoju. We wniosku o dotację wnioskodawca musi przekonać komitet, że jego projekt jest perspektywiczny i jako taki zasługuje na finansowanie. Po przeprowadzeniu formalnej i merytorycznej oceny kierownicy decydują, czy przyznać współfinansowanie.

Realizacja projektu

Założenia projektu zachowane we wniosku o dofinansowanie powinny być realizowane zgodnie z harmonogramem prac przedłożonym po otrzymaniu dofinansowania, w przeciwnym wypadku możemy narazić się na pewno niedogodności. Należy bowiem mieć świadomość tego, że Unia Europejska wymaga, aby wszyscy beneficjenci programów operacyjnych rozliczali czas trwania projektów i potrafili udokumentować wydatki wszystkich otrzymanych kosztów. Obejmuje to przedłożenie sprawozdania z postępów i wniosku o płatność do instytucji europejskiej.

Więcej informacji

Dowiedz się więcej Polska Agencja Wsparcia Biznesu opinie – sprawdź

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here